Bildet er lånt fra http://www.side2.no/helse/article2659960.ece

Kolikk er en tilstand, ikke en sykdom. En mye brukt definisjon er at barn som skriker uten noen klar årsak mer enn tre timer mer enn tre dager per uke i mer enn tre uker har kolikk. Kolikk starter ofte når barnet er et par-tre uker gammelt, og varer typisk til ca. tre måneders alder. Imidlertid kan det her forekomme avvik i begge retninger, tilstanden kan starte tidligere og/eller vare lenger.

I mange tilfeller følger skrikingen et mønster, altå at barnet har en skrikeperiode på omtrent samme tid på døgnet hver dag. Kolikk er vanskelig å behandle, men en skal alltid oppsøke lege når det oppstår for å sjekke om barnet lider av en sykdom.

Kolikk er mer utbredt blant førstefødte enn hos barn med eldre søsken. Jeg har også sett det påstått både at kolikk er mye mer utbredt i den vestlige verden enn ellers, og at det er like utbredt overalt. Genrelt har det vært forsket en del på kolikk, men mitt inntrykk er at resultatene spriker en del. Jeg antar at årsaken er todelt. For det første er det en litt abstrakt lidelse, og pasienten kan ikke gjøre rede for hva han eller hun føler/kjenner. For det andre varer lidelsen et begrenset tidsrom med stor variasjon, noe som blant annet gjør det vanskelig å verifisere om en behandling virker eller om det gikk over av seg selv.

Problemet rammer opptil 25 prosent av friske babyer

HVA SKYLDES KOLIKK?
Årsaken til at noen spedbarn plages med kolikk er ukjent. Det finnes mange ulike teorier som blant annet fokuserer på mage/tarmproblemer, umodent sentralnervesystem eller at det har sammenheng med barnets personlighet eller foreldrenes atferd. Ingen av disse gir noen god forklaring på tilstanden, og man tror at det kan skyldes en kombinasjon av flere forhold.

En vanlig oppfatning er at kolikk er luftsmerter, og det kan godt være riktig. Imidlertid er det blitt mer vanlig å anta at skrikingen kan ha forskjellige årsaker i forskjellige tilfeller. Dette underbygges av at kolikk generelt sett er vanskelig å behandle. Personlig tror jeg at et kolikkbarn kan være berørt av flere av disse årsakene, noe som vanskeliggjør diagnostisering og helbredelse. Jeg har vært borti følgende årsaksteorier:

 • Luftsmerter: Små barn har tynne tarmer, og i enkelte tilfeller oppstår det smerter når luft skal passere.
 • Allergier: Allergier kan være smertefullt og forårsake skriking.
 • Mors kosthold (ved amming): Dette har sammenheng med luftsmerter og allergier. Barnet kan reagere på stoffer som finnes i morsmelken, og kan dermed bli bedre om moren legger om kostholdet. De mest vanlige tipsene jeg har sett er at moren kutter ut produkter som inneholder kumelk, og en del grønnsaker som kål, løk etc. Vær oppmerksom på at kolikken på ingen måte trenger å ha noe med mors kosthold å gjøre. Selv om dette ofte er det kolikk-foreldre hører om først og oftest, noe som kan bidra til å gi en sliten mor ubegrunnet skyldfølelse.
 • Følsomt barn: Enkelte barn er veldig følsomme for stimuli, lyder, lys, brå bevegelser og lignende.
 • Stimulering: Barnet kan være over- eller understimulert. Barnet kan også være trøtt.
 • Vagusnerve: Vagusnerven kan komme i klem eller bli irritert på grunn av forskyvninger i nakkevirvlene.
 • Spenninger i hodeskallen: Hos noen barn kan det oppstå spenninger i hodeskallen, for eksempel i forbindelse med fødselen. En teori er at disse spenningene kan forårsake hodepine.
 • Feil mengde mat: Enkelte barn kan spise for mye eller for lite.
 • Andre sykdommer: Mange sykdommer medfører forskjellige former for smerter og ubehag som kan får barnet til å skrike.

Når kolikken gir seg etter noen endeløse uker/måneder utvikler kolikk-barn seg som alle andre barn. Enkelte hevder til og med at de kan bli mer harmoniske da de ofte har fått mer kroppskontakt enn andre barn.

NÅR SKAL ENN KONTAKTE HELSESØSTER ELLER LEGE?:

 • Hvis dere tror barnet gråter mer enn det som er vanlig.
 • Hvis du er i tvil om barnet ditt feiler noe, kan du få bekreftelse på om barnet er friskt og får nok mat.
 • Hvis du har behov for råd, støtte og veiledning gjennom en tøff tid.
 • Hvis du tror barnets gråt og uro skyldes en reaksjon mot kumelk eller andre matvarer.

GODE RÅD:

 • Forsøk å skape ro rundt måltidene, spesielt hvis barnet er glupsk eller kaver mye. Hvis du ammer pass på ammeteknikken og ikke bytt bryst for fort. Sørg for at barnet spiser seg mett.
 • La barnet rape skikkelig etter hvert måltid.
 • Unngå røyking i hjemmet og i nærheten av barnet.
 • Skap faste, gode rutiner og ro rundt barnet. Kartlegg barnets uro/gråtemønster og legg gjerne opp dagen etter det. Ved å kose seg med barnet i de gode periodene på dagen, opplever mange foreldre at det er enklere å komme igjennom gråteperiodene.
 • Forsøk ulike måter å roe barnet på. Noen kolikkbarn roer seg ved bæring og vugging. En bæresele kan da være avlastende å bruke. En durende bakgrunnslyd kan også virke beroligende.
 • Det er både fysisk og psykisk tungt for nybakte foreldre å ha et spedbarn med kolikk. Det er viktig at foreldrene støtter og avlaster hverandre. Be gjerne familie eller venner om hjelp til barnevakt eller andre praktiske gjøremål.
 • Husk at dette er noe som varer i en periode og som alltid vil gå over.

SPESIELLE TILTAK SOM KAN PRØVES UT:
Be gjerne helsesøster om råd for hvilke av tiltakene som kan være lurt å prøve ut for deres barn. Gå systematisk til verks, ikke prøv for mange tiltak om gangen.

Sukkervann
Sukkervann er et gammelt råd som i nyere studier har vist seg å gi en beroligende og lindrende effekt på gråt og uro. Sukkervannet virker raskt hvis det har effekt, og virkningen varer i 1/2-2 timer. Det skal ikke gis forebyggende, men først når barnet skriker, og gjerne hver time om nødvendig.

 • Dosering: 2 ml lunkent sukkervann gis med en doseringssprøyte inn i barnets munnvik. Ro barnet i armkroken mens du gir sukkervannet.
 • Oppskrift på sukkervann: 1 strøken spiseskje (15 ml ) vanlig sukker løses opp i 1 dl kokt vann og avkjøles. Hvis denne styrken ikke virker, kan du øke sukkermengden til 2 strøkne spiseskjeer til 1 dl varmt vann. Oppnår du ikke bedring med den sterkeste blandingen er det ikke noe poeng å forsette.


Barn som ammes

Mor kan forsøksvis endre kostholdet sitt, og fortsette med det hvis barnets tilstand bedres.

 • Unngå koffeinholdig drikke (kaffe, cola, te).
 • Unngå kumelkprodukter (melk, smør, ost, yoghurt) i en uke. Hvis barnet blir bedre, skal moren spise kumelkprodukter igjen etter to uker. Hvis kolikken kommer tilbake kan det skyldes at barnet reagerer på kumelkproteiner. Hvis barnet reagerer på kumelkproteiner, bør mor kutte ut meieriprodukter fra kostholdet sitt og heller ta et tilskudd med 1 gram kalsium daglig mens hun ammer.
 • Ammete bestående av ulike urter eller fennikelte kan drikkes av mor. Urtete med fennikel, karve eller kamille har tradisjonelt vært brukt til barn ved kolikk og luftplager, men effekten er usikker.


Barn som får morsmelkerstatning

Skift forsøksvis til et melke-erstatningspreparat basert på hydrolysert kasein eller soya. Snakk i så fall først med helsestasjonen eller lege om dette. Disse produktene fås kjøpt på apotek.

Alternativ behandling
Kiropraktorer tilbyr behandling av kolikkbarn. Studier har ikke kunnet påvise at kiropraktorbehandling har effekt på spebarnskolikk. Homøopati, akupunktur, fotsoneterapi og massasje har ikke vært vitenskapelig undersøkt som behandling ved kolikk.

Akupunktur

Akupunktur går typisk ut på å stikke nåler i punkter som ofte ligger ved nervepunkter. Ta kontakt med helsestasjon eller lege for å finne noen som kan utføre denne behanlingen i forbindelse med kolikk. Jeg er i ettertid blitt gjort oppmerksom på en undersøkelse som viser at akupunktur kan forkorte kolikkperioden.

Ammete:
Dette er en spesiell urte-te for ammende som man kan kjøpe på apoteket. Teen skal bidra til å øke melkeproduksjonen, men jeg har sett det hevdet at den også kan lette symptomene ved kolikk. STÅR OM LENGER NEDE

Ammeteknikk:
Nå kan jeg av naturlige årsaker ikke utale meg alt for autorativt om dette, men det skal være viktig å passe på at barnet ikke svelger for mye luft under ammingen. Hos enkelte hjelper det med hyppige pauser hvor barnet kan få sjansen til å rape.

Bevegelse:

Enkelte barn roer seg dersom de blir holdt i bevegelse. For eksempel ved at de ligger i vogna og blir kjørt, eller i bil. Det finnes også en mekanisk innretning kalt baby-rocker som så vidt jeg husker skal kunne kobles på en vugge.

Fenikkelte:
Denne teen skal hjelpe fordøyelsen i gang. I motsetning til ammete, er det barnet som skal ha denne. Hør med apotek eller helsestasjon for å få oppskrift. Husk å opplyse at det er til et spedbarn.

Homeopati:
Enkelte homeopater hevder å ha oppnådd gode resultater med behandling av kolikkbarn. Sjekk helsestasjon, lege eller gule sider.

Kiropraktor:
En del kiropraktorer tilbyr også å behandle kolikkbarn. Dette skal virke i de tilfeller hvor angusnerven er kommet i klem. Behanldingen går ut på at kiropraktoren slår lett på nakke- og ryggvirvler med en dertil egnet instrument

Lyd: En del barn blir roligere av bakgrunnslyd. Jeg har for eksempel hørt om tilfeller der foreldrene har latt støvsugeren gå. Antar dette barnet lå på eget rom. I andre tilfeller er det spesiell musikk som kan roe barnet. Så vidt jeg har forstått er teorien enten at lyden minner om miljøet i mors liv, og/eller at den fjerner oppmerksomheten fra smerten. Uansett, husk brannfaren og strømregningen. Istedet for å bruke støvsugeren vil jeg anbefale å spille inn lyden på kassett, CD-spiller eller lignende og så bruke denne.

Massasje:
Masasje av magen kan hjelpe i enkelte tilfeller. Bagrunnen er at massasjen skal hjelpe luft til å passere gjennom tarmene. Hør med helsestasjon for nærmere opplysninger.

Naprapati
Mange naprapater behandler barn med kolikk. Jeg er ikke kjent med resultater. Det finnes en ovesikt over naprapater hos http://www.naprapat.org/.

Minifom:
Minifom er et middel en får kjøpt på apoteket. Det skal løse opp luftbobler i tarmene, eller gjøre dem mindre, og dermed gjøre det lettere for luften å passere tarmen. STÅR OM DEN LENGER NEDE!

Mors kosthold:

Dersom mor ammer barnet kan mors kosthold påvirke barnets fordøyelse. Mor kan derfor prøve å kutte ut en del næringsmidler i noen dager og se om det hjelper. Produkter basert på kumelk er ofte nevnt, altå melk og ost. I tillegg er løk, diverse rot-sorter og en del krydder ofte under mistanke. I tillegg kan det være snakk om rene allergier. Dersom det hjelper å utelate noe fra kostholdet, kan en prøve å ta det inn igjen etter en tid for å se om kolikken kommer tilbake. Dersom mor kutter ut meieriprodukter over en lenger periode, bør hun ta kalktabletter for å sikre å få nok kalcium. Husk at mors kosthold ikke trenger å ha noe med kolikken å gjøre. For en sliten mor kan stadig gjentatte spørsmål om "kan det være noe du spiser" bidra til skyldfølelse.

Osteopat:
I enkelte tilfeller skal det kunne oppstå spenninger mellom beinplatene som utgjøre hodeskallen, for eksempel etter en hard fødsel. En osteopat kan løsne disse spenningene ved å "massere" og trykke på hodet.AKTUELLE PRODUKTER SOM KAN BRUKES MOT KOLIKK
- Til spedbarnet kan du bruke Miniform. 10 dråper gis med skje før hvert måltid. Det kan ta et par døgn for å få full effekt. Minifom dråper har vært brukt til spedbarn i en årrekke, men det mangler dokumentasjon i forhold til virkning. Inneholder legemidlet dimetikon. Les pakningsvedlegget før bruk. Ikke alle apotek fører de samme produktene. Produktene som er omtalt her fåes hos Apotek 1. Ikke alle Apotek 1 lagerfører preparater merket (F). Minifom skal virke ved å fjerne luftbobler i barnets tarm. Legemiddelverket frarådet tidligere ukritisk og langvarig bruk av dette middelet til små barn. Dette var begrunnet med innhold av konserveringsmidlene propyl- og butylparaben. Disse konserveringmidlene er nå fjernet fra produktet og det er derfor ikke lenger grunn til å fraråde bruk

- Mor kan bruke Helios Ammete (anis, fennikel, karve og brennesleblad). 1 teskje ammete til 1 kopp kokende vann. La det trekke under lokk i 5-10 minutter
Mitt navn er Karianne, er 20 år, kjæreste og mamma til verdens mest perfekte lillegutt, Matheo. Matheo ble født en tirsdags formiddag på termin 01.03.2011 kl 11:50. Han var 3900gram, 49 cm og 37HO. Eg skriver om det som faller meg inn. - Alle fotoene i bloggen er mine, om ikke annet nevnes! NB!ALL KOPIERING OG MISBRUK AV MINE BILDER VIL BLI POLITIANMELDT!! DETTE GJELDER OGSÅ USAKELIG DRITTSLENGING OG ÆREKRENKELSE!!

Legg meg til som venn


Arkiv


· November 2011 · Juni 2011 · Mai 2011 · April 2011 · Mars 2011 · Februar 2011 · Januar 2011 · Desember 2010 · November 2010 · Oktober 2010 · September 2010 · August 2010 · Juli 2010 · Juni 2010


Kategorier


· "Kjøkkenet" · "Kontoret" · 0-6 mnd · Amming · Canon Powershot G12 · Diverse · Diverse i svangerskapet · Diverse oppussing og innkjøp · Dåp · Eksperiment kjerringråd · Fødsel og tanker rundt det · Fødselshistorien · Første del av svangerskapet · Gangen · Gave · Gravid outfit · Jordmorkontroller · Jula 2010 <3 · Kontakt · Kontroller · Leiligheten · Magebilder <3 · Maling i svangerskapet · Matheo · Mil Palmeras - Mitt andre hjem <3 · Morsrollen · Oppussing · Oppussing: Gang · Oppussing: Meg og lillegutt sitt rom · Oppussing: Stue · Redesign · Reise · Scrapbook · Soverommet · Spisestuen · Spørsmål og svar · Statusrapport · Strikke/hekle oppskrifter · Stuen · Sykehusbaggen · Sykehusopphold og barseltiden · Tilstand og sykdommer · Trening · Ultralyd <3 · Utstyr · Video


Widget

Lilypie First Birthday tickers

Design / Layout
hits